MTECH (MMB-LBA I. modul)

Időpontok

A csoportos képzési program időtartama 5 nap
Díja: 290.000,- Ft/fő + ÁFA
A képzési program díja magában foglalja a tananyag és a tanúsítvány valamint az ebéd és a napközbeni kávészünetek árát.
Igény szerint a képzés bentlakásos formában (szállással és napi háromszori ellátással) is megrendelhető.
A képzés helyszíne: Helios Panzió, 1121. Budapest Lidérc u. 5.

A képzés célja
A különböző minőségirányítási, környezetirányítási, munkaegészségügyi, kockázatcsökkentési, illetve az integrált irányítási rendszereket működtető szervezetek nagy részénél növekszik az al-kalmazott mérőeszközök száma, ezek egyre komplexebbek és folyamatosan növekszik az ezekkel végzett mérések eredményeinek kompatibilitása, összeegyeztethetősége iránti igény. Ez a mérőeszközök működési feltételeit biztosító munkatársak, a technikusi szinten tevékenykedő metrológusok számára is szükségessé teszi a szükséges korszerű metrológiai ismeretek elsajátítását. Az irányítási rendszerek tanúsítása során bizonyítani kell mind a mérőeszközök működési feltételeinek biztosításával, szakszerű, rendszeres karbantartásával, mind a bonyolultabb mérésekkel, a kvantitatív vizsgálatokkal és a kalibrálásokkal megbízott személy, a technikusi szintű metrológus szakmai hozzáértését, szakmai képzettségét, kompetenciáját.

Érintett munkakör és munkaterület

  • Érintett munkakör: metrológus (technikusi szint)

Munkaterület leírása:

  • az ellenőrző, vizsgálóberendezések és mérőeszközök működési feltételeinek biztosítása,
  • a mérőeszközök karbantartása, szakszerű fel- és leszerelése, állapotmegőrzése,
  • a mérőeszközök kalibrálása,
  • mérőeszközök beállítása, beszabályozása,
  • kvantitatív vizsgálatok/bonyolultabb mérések elvégzése.

A képzésben való részvétel feltételei
Középiskolai végzettség és valamely mérésterületen szerzett gyakorlat

Tervezett képzési idő:
5 munkanap: 40 óra (27,7 óra előadás; 13.3 óra gyakorlat, konzultáció; vizsga), ebből az első 3 nap képzési egységei (moduljai) megegyeznek a Mérőeszköz-felügyelői képzési program anyagával.

A képzés módszere:

  • Gyakorlatorientált intenzív csoportos képzés, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, tapasztalatok átadása, példamegoldások, irányított beszélgetések, írásos tananyag és fólia-másolatok, valamint egyéni felkészülés
  • A képzés modul rendszerű

A képzés egyén(ek)re szabott, figyelembe veszi a résztvevők szakképzettségét, szakterületi gyakorlatát és tapasztalatait, rátermettségét.

Képzési egységek (modulok)
Cél: elsődleges cél, hogy a képzés után a résztvevők képesek legyenek az ISO 9001 és egyéb rendszer szabványok, illetve az ISO/IEC 17025 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerekben alkalmazott mérőeszközök működési feltételeinek biztosítására, a bonyolultabb mérések elvégzésére valamint a kvantitatív vizsgálatokat végző és a kalibrálólaboratóriumokban történő munkavégzésre.

Főbb témakörök, előadások:

Mérés és metrológia 4 óra
Mérőeszközök 2,5 óra
Mérőeszközök metrológiai jellemzői 1,5 óra
Mérési hibák, korrekciók, mérési bizonytalanság 3 óra
Az etalonok és visszavezethetőség 1,5 óra
Mérőeszközök ellenőrzése 1 óra
A mérőeszközök ellenőrzésének törvényes alternatívái 2,5 óra
Eredmények közlése, dokumentum audit 2 óra
Mérőeszközök megfelelőségének értékelése 2 óra
Az újrakalibrálási időköz meghatározása és felülvizsgálata, konzultáció, vizsga 4 óra
Befolyásoló és zavaró mennyiségek 3 óra
Szórásbecslés (elmélet + gyakorlat) 1,5 óra
A mérési bizonytalanság fogalma és meghatározási módjai (elmélet + gyakorlat) 3,5 óra
A vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének műszaki követelményei 3 óra
A mérési bizonytalanság figyelembevétele megfelelőség értékelésekor, konzultáció, vizsga 5 óra

Maximális csoportlétszám: 15 fő

Teljesítményértékelés és vizsga
A résztvevők a képzés során a példamegoldásokkal és a konzultációkon szóban is folyamatosan számot adnak a szerzett ismeretekről. Az öt napos képzés során a résztvevők kétrészes írásbeli, majd szóbeli vizsgát tesznek.

Értékelési szempontok:

  • Időre történő teljesítmények, valamint mennyiségi és minőségi követelmények teljesülése
  • Az írásbeli vizsgán kétfokozatú minősítő skála alkalmazása: megfelelt, nem felelt meg (a megfelelőséghez minden szinten 80 %-os jó megoldási arány szükséges; a taneszközök, a tanfolyami jegyzetek használata lehetséges)

Tanúsítvány

A sikeresen vizsgázók a SZENZOR-METROLÓGIA Kft. által kiadott magyar és angol nyelvű technikusi szintű "Metrológus" megnevezésű tanúsítványát, valamint a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer által generált tanúsítványt kapják.


< Többi tanfolyam