GRE

Időpontok

 

A képzés célja

A megfelelő minőségű termékek előállítása és a gazdaságos gépipari alkatrészgyártás érdekében biztosítani kell mind a technológiai, gyártási folyamatok kialakításához, szabályozásához, mind a termékek gyártásközi és végellenőrzéséhez, illetve a termékek megfelelőségének igazolásához szükséges geometriai mérések megbízhatóságát, szükséges pontosságát. Mivel a termék előállítási folyamatok kialakításának, szabályozásának és a termékjellemzők mérésének feltétele a mérendő mennyiség egyértelmű azonosítása, a megfelelőség-igazolás feltétele pedig a követelményeknek, tűréseknek az ismerete és értelmezése, az érintett, a mérést és a megfelelőség igazolást végző munkatársak számára nélkülözhetetlen a gépipari rajzok szabályainak, a tűréseknek és azok számítására vonatkozó előírásoknak alkalmazói szintű ismerete, amely a jelen képzés tárgya.

A képzés során megszerezhető kompetencia

  • A képesítés megnevezése: Gépipari rajz elemző
  • A szakképesítéssel betölthető munkakör: Gépipari rajz elemző

A képesítéssel betölthető munkaterület leírása:

  • a gépipari rajzokon megadott méretek, tűrések értelmezése,
  • a gépipari rajzok alapján technológiai/gyártási folyamatok kialakítása, szabályozása,
  • a termékek gyártásközi és mintavételes vagy minden darabos méretellenőrzése,
  • a termék megfelelőségének igazolása a megadott követelmények (méret, tűrés) alapján.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

Legalább középiskolai tanulmányok és a legegyszerűbb gépipari mérőeszközök (tolómérő, mikrométer, mérőóra, stb.) és használatára vonatkozó gyakorlati szabályok ismerete

Képzési idő:

A képzési idő:: 24 óra (15 óra előadás/elmélet; 7 óra gyakorlat, 0,5 óra konzultáció; 1,5 óra vizsga),

A képzés formája:

  • Gyakorlatorientált intenzív csoportos képzés, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások, fóliamásolatok biztosításával, tapasztalatok átadása, irányított beszélgetések, feladatmegoldások, valamint egyéni felkészülés.
  • A képzés modulrendszerű

Képzési egységek (modulok)

Műszaki ábrázolás alapelvei, Monge féle képsíkos ábrázolás, mértani testek és áthatásuk 4 óra elmélet
Gépipari rajzok formai követelményei és szabványos elemei 4 óra elmélet
Gépipari rajzok méretezésének alapelvei és a mérethálózat felépítése 2 óra elmélet
Rajzolvasási gyakorlat 2 óra gyakorlat
Tűrés és illesztés fogalma, tűrés és illesztés technikai számítások 2 óra elmélet, 2 óra gyakorlat
Alak és helyzeteltérés fogalma, tűrésezésének szabályai, 3 óra elmélet
Rajzolvasási gyakorlat, konzultáció, vizsga 3 óra gyakorlat, 0,5 óra konzultáció, 1,5 óra vizsga

Maximális csoportlétszám: 15 fő

Teljesítményértékelés, vizsga és tanúsítvány

A résztvevők a képzés során a feladatmegoldásokkal és a képzés során szóban is folyamatosan számot adnak a szerzett ismeretekről. A 3 napos képzés végén a résztvevők írásbeli, majd szóbeli vizsgát tesznek.

Értékelési szempontok:

  • Időre történő teljesítmények, valamint mennyiségi és minőségi követelmények teljesülése
  • Az írásbeli vizsgán kétfokozatú minősítő skála alkalmazása: megfelelt, nem felelt meg (a megfelelőséghez 70 %-os jó megoldási arány szükséges; a taneszközök, a jegyzetek használata lehetséges)

Igazolás a képzés elvégzéséről

A sikeresen vizsgázók a SZENZOR-METROLÓGIA Kft. által kiadott magyar és angol nyelvű "Gépipari rajz elemző" megnevezésű tanúsítványt kapják


< Többi tanfolyam